5 Wij maken onszelf overbodig

Wij streven naar ontwikkeling en maken onszelf graag overbodig omdat uw kind het alleen kan door ons aanbod. We kunnen uw kind oom gewoon een aantal keren meenemen en vermaken om u te ontlasten en uw kind een leuk weekend te bezorgen. Maar naar onze mening kan het ook anders. Als uw kind dan toch mee is, dan werken we direct ook verder aan de ontwikkeling. Of we gebruiken deze unieke invalshoek om juist anders denken te belichten. Kortdurend wanneer mogelijk, langduriger wanneer nodig.