9 Jezelf kunnen en mogen zijn

Iedere deelnemer moet zichzelf kunnen zijn en de ander daarom ook accepteren zoals hij of zij is. Dat is inclusief gedrag, geloof, seksuele voorkeur of ethische/culturele achtergrond. Dit betekent niet dat er nooit iets voor komt. Wij hebben daarom deskundige mensen op de groep, waaronder een ervaren gedragsdeskundige, waardoor ook escalatie tussen deelnemers goed opgelost kunnen worden. Zo kan ieder kind zichzelf zijn, ook met zijn of haar probleem gedrag. Het kan dus voorkomen dat uw kind mee maakt dat een ander kind boos wordt. Maar ook zaken als verlegenheid of moeilijk eten worden geaccepteerd. De deelnemers krijgen een kamer met een andere deelnemer, die kamer is ook je eigen veilige plek. 

Er wordt ook naar gestreefd dat de begeleiding bestaat uit mannen en vrouwen.